Profesor Uczelni

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Prowadzenie badań związanych z działalnością Zakładu Systemów Informatycznych, Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych, Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Gotowość do przejęcia funkcji kierownika ww. Zakładu.

Wymienione dokumenty należy składać w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych, Narbutta 86, Warszawa, 22 234 8123, iosp@pw.edu.pl.

Bliższych informacji udziela: Bartłomiej Gładysz bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl, sekretariat IOSP iosp@pw.edu.pl (informacje dotyczące formalności).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Profesor-Uczelni-Wydzial-Mechaniczny-Technologiczny

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iosp@pw.edu.pl