Profesor uczelni

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Od kandydata oczekuje się gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie historii najnowszej oraz  badań w zakresie wpływu ideologii komunistycznej na środowisko intelektualne w Polsce a także badań nad dziejami kościoła katolickiego w Polsce i jego relacjami w władzą komunistyczną w latach 1944-1989.

Oczekuje się ponadto pełnej dyspozycyjności w realizacji zadań organizacyjnych zleconych przez przełożonych w ramach funkcjonowania Wydziału Nauk Historycznych, a także gotowości do stałego podnoszenia kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach lub kursach (w szczególności tych organizowanych przez UKSW).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na b.dzbik@uksw.edu.pl