profesor uczelni

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Profesor uczelni w Katedrze Literatury Polskiego Oświecenia (Instytut Literaturoznawstwa)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.oniszczuk@uksw.edu.pl