profesor uczelni

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Profesor uczelni w Katedrze Zarządzania Kulturą (Instytut Nauk o Kulturze i Religii)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.oniszczuk@uksw.edu.pl