profesor uczelni

Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki
Politechnika Warszawska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika
 1. Posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych i inżynieryjnych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika; preferowane specjalność: trakcja elektryczna, elektroenergetyka, energoelektronika lub pokrewne;
 2. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (przewidywane prowadzenie zajęć w języku angielskim);
 3. znajomość języka polskiego;
 4. doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących (przynajmniej kilku z wymienionych): zelektryfikowanego transportu, pojazdów trakcyjnych, energoelektroniki i napędów trakcyjnych, elektroenergetyki trakcyjnej, gospodarki elektroenergetycznej, przetwarzania i magazynowania energii, oszczędności energii, pomiarów elektrycznych, hybrydowych układów wytwórczych i mikrosieci;
 5. doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi oraz kreowania tematyki badawczej i naukowej związanej z zakresem prac Zakładu,
 6. doświadczenie organizacyjne oraz we współpracy w środowisku naukowo-badawczym,
 7. doświadczenie w ubieganiu się i w realizacji projektów badawczych
 8. publikacje w j. angielskim w czasopismach z listy JCR, należy podać IF
 9. doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 10. zagraniczne doświadczenia naukowo-badawcze (staże i wizyty zagraniczne, udziały w konferencjach, udział w pracach w zespołach międzynarodowych).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Elektroenergetyki, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa; Gm. Mechaniki pok. 5
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.