Specjalista badawczo-techniczny

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa projektu: 

HappyMums: Badanie, przewidywanie i leczenie depresji w okresie ciąży w celu poprawy zdrowia psychicznego matek i ich dzieci  

Opis: 

HappyMums (Understanding, predicting, and treating depression in pregnancy to improve mothers and offspring mental health outcomes) to 4-letni projekt badawczy realizowany przez 17 partnerów z Europy i USA, pod przewodnictwem Uniwersytetu w Milanie w ramach unijnego programu Horizon Europe. Celem projektu jest zbadanie biologicznych mechanizmów wpływających na zachorowanie na depresję w okresie ciąży oraz stworzenie, m.in., aplikacji pozwalającej na leczenie i monitorowanie przebiegu depresji u kobiet ciężarnych. Główną rolą Uniwersytetu SWPS będzie zrobienie badań przesiewowych wśród kobiet w ciąży chorujących na depresję bądź w grupie ryzyka zachorowania na depresję; dodatkowo kobiety zrekrutowane do badania będą testowały aplikację stworzoną w ramach projektu. Udział Uniwersytetu SWPS będzie także polegał na współpracy w tworzeniu rekomendacji i potencjalnych polityk zdrowotnych dot. najlepszej opieki jaką powinny otrzymywać kobiety w ciąży cierpiące na depresję.

Specjalista badawczo-techniczny

Instytut Psychologii
Warszawa

Zadania:

 • Przegląd literatury przedmiotu i udział w konceptualizacji badań w ramach Pakietów Pracy 2 i 3: zbieranie materiałów teoretycznych, analiza literatury przedmiotu (dotyczącej depresji w różnych grupach społecznych, szczególnie wśród przyszłych matek), analiza czynników i przyczyn wpływających na występowanie depresji, itp.
 • Planowanie i realizacja badań przesiewowych wśród kobiet w ciąży (udział w projektowaniu badania, wybór narzędzi badawczych, współpraca z agencjami badawczymi, itp.)
 • Analiza i interpretacja zebranych danych ilościowych
 • Udział w przygotowaniu raportów rozpowszechniających wyniki uzyskane w ramach projektu w tym publikacji naukowych, prezentacji konferencyjnych i tekstów popularyzujących naukę
 • Udział w spotkaniach członków zespołu roboczego oraz konsorcjum projektowego tam, gdzie będzie to konieczne, osobiście i/lub online
   

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra psychologii
 • Udokumentowany dorobek naukowy związany z obszarem projektu (badania nad wykorzystaniem interwencji internetowych w terapii depresji, badania nad skutecznością terapii stresu potraumatycznego prowadzonych przez internet, itd.) udokumentowany publikacjami, aktywnym udziałem w konferencjach naukowych i udziałem w realizacji projektów badawczych
 • Wiedza teoretyczna i metodologiczna w zakresie prowadzenie badań nad efektywnością interwencji przez internet, skutecznością terapii poznawczo-behawioralnej, badań klinicznych, itd.
 • Doświadczenie w realizacji badań psychologicznych, w szczególności doświadczenie w rekrutacji osób z grup “trudno dostępnych” jak np. ludzie cierpiący na zaburzenie afektywne
 • Doświadczenie w realizacji badań porównawczych
 • Kompetencje statystyczne i analityczne
 • Znajomość pakietów statystycznych stosowanych w naukach społecznych (SPSS)
 • Doświadczenie organizacyjne w zakresie prowadzenia projektów i badań
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych
 • Umiejętność opracowywania wyników badań, pisania raportów i tekstów popularyzujących naukę
 • Udokumentowane doświadczenie eksperckie
 • Płynna znajomość języka polskiego
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii zdrowia i klinicznej, a przede wszystkim interwencji dostarczanych przez internet
   

Oferujemy:

 • Umowa o pracę w wymiarze 0,5 etatu na okres 47 miesięcy;
 • Wynagrodzenie miesięczne w wysokości  3000-3300 zł brutto;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 40% oceny końcowej
 • Kompetencje naukowo-eksperckie – 40% oceny końcowej
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 20% oceny końcowej
   

Termin nadsyłania aplikacji: 24.11.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.11.2022

Termin rozpoczęcia pracy: Grudzień 2022

Wymagane dokumenty:

 • CV obejmujące:
  • informacje o publikacjach i udziale w konferencjach naukowych
  •  opis umiejętności i kompetencji odpowiadających na potrzeby Projektu
 • Kopia pdf dyplomu magistra

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr Marta Jackowska – Przewodnicząca Komisji
 • dr Anna Braniecka – Członek komisji
 • Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji
   

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego

Link do Regulaminu

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl