starszy asystent (dydaktyczny)

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w zakresie językoznawstwa skandynawskiego – język szwedzki – zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu od 23.02.2022 r. do 30.09.2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wls@uw.edu.pl