Starszy asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

KONKURS OTWARTY

na  stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego

Zatrudnienie na 1 pełny etat na czas określony 24 miesięcy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statutem UW

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pedagog@uw.edu.pl