Stażysta podoktorski/ Adiunkt

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego/ adiunkta w grupie pracowników
badawczych w Interdyscyplinarnym Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych Centrum Nowych
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-22-2021

Tytuł projektu: Podwójnie zawęźlone białka – granice złożności topologicznej białek, OPUS 16 NCN

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Sułkowska, prof. ucz.

For details about the competition, please see the attachment or visit the website of the University of Warsaw.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na careers@cent.uw.edu.pl