Stażysta podoktorski (adiunkt)

Centrum Nowych Technologii UW
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Niekonwencjonalna metateza krzyżowa dla azozwiązków – badania teoretyczne i eksperymentalne

Kierownik projektu: Dr Magdalena Jawiczuk

Numer konkursu: CeNT-10.1-2022

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na careers@cent.uw.edu.pl