Stolarz/ ślusarz – Asystent /Instruktor pracowni prototypowania

Wydział Projektowania w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ i akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌

Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ ‌700‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌‌ Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌ i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Projektowania w Warszawie (dawniej: School of Form) ‌Uniwersytetu‌ Humanistycznospołecznego‌ SWPS‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

Stolarz/ ślusarz – Asystent /Instruktor pracowni prototypowania

Wydział Projektowania w Warszawie

ścieżka dydaktyczna

 

Zadania:

 • Pomoc w realizacji projektów studentów/ wsparcie dydaktyków w prowadzeniu zajęć;
 • Dbałość o bezpieczeństwo studentów podczas pracy w warsztacie, bezwzględne przestrzeganie zasad BHP i egzekwowanie ich przestrzegania przez studentów;
 • Szkolenia stanowiskowe dla studentów;
 • Utrzymanie porządku i konserwacja maszyn;
 • Aktywna współpraca z innymi pracowniami oraz przy realizacji wystaw i projektów Wydziału Projektowania.

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra/licencjata (preferowane dziedziny: technologia drewna, wzornictwo, architektura);
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze stolarstwa/ślusarstwa (minimum 2 lata);
 • Doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (minimum 1 rok) lub doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów;
 • Umiejętność obsługi maszyn stolarskich i ślusarskich oraz elektronarzędzi
 • Znajomość przepisów BHP;
 • Znajomość rysunku technicznego;
 • Znajomość i obsługa programów z grupy CAD ( preferowane Rhinoceros, Fusion 360);
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Średnio-zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • Samodzielność i zaangażowanie;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Wysoka kultura osobista, punktualność, dokładność, odpowiedzialność;
 • Dyspozycyjność w wymiarze pełnoetatowym.

Dodatkowe atuty to:

 • Doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności projektowej i wspomaganiu studentów w realizacji ich projektów;
 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów;
 • Doświadczenie społeczne (organizacje pozarządowe, wolontariat itd.);

 

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjny system benefitów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych;
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu
 • Portfolio
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu magistra / licencjata
   

Termin nadsyłania aplikacji: 12 września .2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 września 2021

Termin rozpoczęcia pracy: październik 2021

 

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe– 0% oceny
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 25% ocen
 • Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 75% oceny
   

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego. 

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – Przewodnicząca Komisji
 • mgr inż. arch. Dawid Korzeniewski-  Członek komisji
 • mgr inż. arch. Jolanta Starzak – Członkini Komisji
 • Anna Zając – Przedstawicielka działu personalnego, Sekretarz Komisji
   

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Link do REGULAMINU

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem:

azajac2@swps.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cutt.ly.