Stypendysta(tka)-doktorant(ka)

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

Wpływ suplementacji probiotykiem o właściwościach przeciwzapalnych na funkcjonowanie poznawcze osób starszych – moderująca rola wzorca żywieniowego i mikrobioty jelitowej.

W proponowanym projekcie chcemy sprawdzić, jak różne style żywienia przekładają się na funkcjonowanie poznawcze osób starszych i czy możliwe jest przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi określonej diety poprzez suplementację specjalnym rodzajem bakterii. Zakładamy, że niektóre wzorce żywieniowe (np. tzw. dieta zachodnia, gdzie spożywa się dużo cukru i tłuszczu w postaci fast foodów) powodują stany zapalne układu nerwowego, szczególnie widoczne w hipokampie, części mózgu odpowiedzialnej za pamięć. Zakładamy, że interwencja dietetyczna bakterią probiotyczną o właściwościach przeciwzapalnych (Lactobacillus plantarum O20) będzie w stanie złagodzić ten negatywny wpływ prozapalnego stylu żywieniowego.

Projekt finansowany przez NCN, Nr 2021/43/O/HS6/02074; Kierownik projektu: dr hab. Aneta Brzezicka, profesor Uniwersytetu SWPS.

Stypendysta (-tka)/ Doktorantka(-tka)

Instytut Psychologii

Warszawa

 

Zadania:

 • Zarządzanie danymi – zbieranie danych behawioralnych i EEG, przygotowywanie zbiorów danych, zarządzanie przechowywaniem zbiorów danych; wstępne przetwarzanie i udział w analizie danych;
 • Nadzór nad osobami badanymi;
 • Przygotowywanie referatów konferencyjnych i pierwszych wersji roboczych prac naukowych.

Wymagania:

 • Tytuł magistra psychologii, biologii lub pokrewnych  lub status studenta ostatniego roku studiów  jednolitych studiów magisterskich z ustalonym terminem obrony do końca roku akademickiego 2021/2022, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
 • Gotowość do podjęcia studiów w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS;
 • Doświadczenie w pracy badawczej w projektach naukowych (minimum roczne);
 • Zainteresowania badawcze w obszarze: psychologia poznawcza, psychofizjologia, mikrobiota, interakcje między mikrobiotą, mózgiem i poznaniem.
 • Umiejętność prowadzenia eksperymentów behawioralnych i psychofizjologicznych;
 • Umiejętność zastosowania technik statystycznych do analizy danych eksperymentalnych; 
 • Znajomość i zrozumienie etyki badawczej oraz stosowanie tej wiedzy w praktyce.
 • Umiejętność pisania niestandardowych kodów do projektowania eksperymentów i analizy danych (pożądane); 
 • Umiejętność zbierania i analizowania danych psychofizjologicznych (EEG) (pożądane).
 • Dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz dobra, bierna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Umowę stypendialną na okres 48 m-cy,
 • Stypendium doktoranckie  w miesięcznej wysokości:  5 tys. zł brutto brutto do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,  6 tys. zł brutto brutto po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe zawierające w szczególności opis osiągnięć naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych) oraz opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań.
 • Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra psychologii lub oświadczenia o ustalonym terminem obrony do końca roku akademickiego 2021/2022 (niezbędne jest dostarczenie skanu dokumentu  potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra przed rozpoczęciem stypendium)

Kryteria formalne:

 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 70% oceny,
 • Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych – 30% oceny.

Termin nadsyłania aplikacji: 2 września 2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 września 2022

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Aneta Brzezicka, profesor Uniwersytetu SWPS – Przewodnicząca Komisji;
 • dr Katarzyna Kuć – Członkini komisji;
 • dr hab. Aleksandra Kroemeke, profesor Uniwersytetu SWPS – Członkini komisji
 • Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Dodatkowe informacje:

Link do regulaminu NCN

Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia w poniższym konkursie jednocześnie przechodzi rekrutację do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie SWPS. 

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌ 

‌W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.