Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Elektroniki i Techniki Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Od kandydata oczekuje się posiadania tytułu doktora w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja lub Automatyka, elektronika i elektrotechnika lub pokrewnej.
Wymagana jest biegła znajomość zagadnień związanych z teorią próbkowania, przetwornikami A/C i C/A, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów oraz radiolokacją, w szczególności z radarami pierwotnymi, radarami wtórnymi oraz radarami obrazującymi (SAR). Preferowani będą kandydaci posiadający udokumentowane umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów pomiarowych związanych z radiolokacją a także w przetwarzaniu sygnałów radiolokacyjnych. Konieczna jest umiejętność obsługi sprzętu pomiarowego w. cz. oraz biegła znajomość języka C/C++, środowisk LabView i MATLAB. Kandydat powinien mieć także doświadczenie dydaktyczne, w tym dotyczące prowadzenia studentów w trybie mentoringu
oraz przygotowywania materiałów dydaktycznych wysokiej jakości.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 217, 00-665 Warszawa, tel.: (+48 22) 234-77-44, z dopiskiem: ,,Adiunkt (badawczo-dydaktyczny) – Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów”.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów tel.: (+48 22) 234-7476, e-mail: M.Nalecz@elka.pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 17.12.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Elektroniki-i-Technik-Informacyjnych55

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@ise.pw.edu.pl