Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

 Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

·         posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub równoważnego nostryfikowanego w Polsce,

·         profilu naukowego wiążącego się ze specjalnością naukową Zakładu Technologii Informacyjnych,

·         udokumentowanych publikacjami i zainteresowań naukowych w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji (lub pokrewne) i/lub  nauk o zarządzaniu i jakości;

·         przedstawienia planów rozwoju naukowego w celu spełnienia wymagań stawianych adiunktom badawczo-dydaktycznym,

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

·         znajomości języka angielskiego i polskiego umożliwiającej prowadzeni zajęć dydaktycznych.

Wymienione dokumenty należy składać w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych, ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa, pok. 148, tel. 22 234-81-23.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.06.2022 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela: dr inż. Bartłomiej Gładysz – e-mail: bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl, tel. 22 234-81-29.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Mechaniczny-Technologiczny2

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iosp@pw.edu.pl