Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Od kandydata na to stanowisko oczekuje się:

·         posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości,

·         posiadania udokumentowanego publikacjami dorobku naukowego w zakresie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii i gospodarki regionalnej,

·         udziału w grantach naukowych lub prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauk o zarządzaniu i jakości,

·         posiadania kompetencji merytorycznych i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku angielskim, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć,

·         udziału w różnych formach współpracy międzynarodowej,

·         doświadczenia w przygotowywaniu wniosków grantowych,

·         motywacji do pracy naukowej, samodzielności, komunikatywności.

Wymienione dokumenty należy składać w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych, ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa, pok. 148, tel. 22 234-81-23.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.06.2022 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela: dr inż. Bartłomiej Gładysz – e-mail: bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl,  tel. 22 234-81-29.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Mechaniczny-Technologiczny3

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iosp@pw.edu.pl