Adiunkt badawczy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Pracownik będzie zajmował się pracą badawczą związaną z technologią i charakteryzacją struktur MIS/MIM na potrzeby pamięci nieulotnych. Wymagana jest znajomość zagadnień dotyczących technologii półprzewodnikowej, w szczególności osadzania warstw wykorzystując rozpylanie magnetronowe oraz PECVD. Kandydat powinien mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie charakteryzacji elektrycznej przyrządów półprzewodnikowych. Ponadto wymagana jest wiedza z zakresu fizyki przyrządów MIS/MIM. Do zadań pracownika będzie należało planowanie i prowadzenie badań, przygotowywanie publikacji naukowych, ubieganie się o środki na finansowanie badań, uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Wymienione dokumenty należy składać w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, email: sekretariat@cezamat.eu

Bliższych informacji udziela: Katarzyna Potera k.potera@cezamat.eu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.10.2021

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Centrum-Zaawansowanych-Materialow-i-Technologii-CEZAMAT14