Adiunkt w grupie badawczej

Wydział Elektroniki i Techniki Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Kandydat realizować będzie zadania badawcze w ramach projektu badawczego
pt. ”Radar pasywny z wykorzystaniem satelitarnych źródeł oświetlenia (ang. Passive Radar Exploiting Space-borne Illuminators of Opportunity) – porozumienie nr 1820/127/Z01/Z10/2021 w sprawie wykonania projektów badawczych wyłonionych w konkursie w ramach programu POSTDOC PW edycja nr 1 finansowanych w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Streszczenie projektu stanowi załącznik do informacji o konkursie. Planowany okres zatrudnienia: 01.01.2022 r – 31.12.2024 r. Zakres obowiązków kandydata zgodnie z wnioskiem o finansowanie obejmuje:

– Wykonanie studiów literaturowych nt. możliwości zastosowania różnego rodzaju oświetlaczy satelitarnych (np. GNSS, Starlink) do detekcji obiektów z wykorzystaniem radiolokacji pasywnej;

– Opracowanie demonstratora radaru pasywnego wykorzystującego satelitarne źródła oświetlenia;

– Opracowanie i implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów dla technologii radaru pasywnego opartego na niewspółpracujących nadajnikach satelitarnych;

– Przygotowanie publikacji naukowych w punktowanych czasopismach z listy JCR;

– Przygotowanie propozycji projektu badawczego i złożenie wniosku o finansowanie
go z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych.

Od kandydatów wymagane jest:

1)      ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2)   posiadanie stopnia naukowego doktora;

3)   bardzo dobra znajomość języka  angielskiego;

4)   bardzo dobra znajomość technik cyfrowego przetwarzania sygnałów;

5)   znajomość zagadnień związanych z radiolokacją pasywną i przetwarzaniem sygnałów
z wykorzystaniem niewspółpracujących radiowych nadajników komercyjnych;

6)   znajomość zagadnień związanych z detekcją obiektów w radarach pasywnych;

7)   znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem oświetlaczy satelitarnych w radiolokacji pasywnej, np. GNSS (ang. Global Navigation Satellite System);

8)   znajomość zagadnień związanych z platformami sprzętowymi SDR (ang. Software Defined Radio);

9)   umiejętność programowania z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego Matlab;

10)    umiejętność pracy w zespole;

11)    doświadczenie w konstrukcji demonstratorów radarów pasywnych i implementacji algorytmów przetwarzania sygnałów wykorzystywanych w radarach pasywnych;

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 217, 00-665 Warszawa, tel.: (+48 22) 234-77-44. z dopiskiem: ,,Adiunkt badawczy, Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów (POST-DOC)”.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Projektu tel.: +48 (22) 234-5588, e-mail: psamczyn@elka .pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 17.12.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Elektroniki-i-Technik-Informacyjnych54

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@ise.pw.edu.pl