Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kandydat na stanowisko adiunkta powinien posiadać specjalistyczną wiedzę i wykształcenie w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w zakresie projektowania i prototypowania maszyn elektrycznych różnych typów, w tym synchronicznych o magnesach trwałych, synchronicznych reluktancyjnych, synchronicznych reluktancyjnych wspomaganych magnesami, reluktancyjnych przełączalnych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji maszyn stosowanych we współczesnych pojazdach elektrycznych, w tym wbudowanych w koło. Kandydat powinien posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych zarówno samodzielnie jak i w zespole. Wymagane są również predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu maszyn elektrycznych, w szczególności w kontekście napędów pojazdów elektrycznych. Od kandydata oczekuje się zaangażowania w rozwój laboratoriów dydaktycznych Zakładu. Kandydat będzie zobligowany do przygotowania kursów autorskich z zagadnień dotyczących projektowania maszyn elektrycznych na potrzeby pojazdów, statków powietrznych oraz jednostek pływających. Od Kandydata oczekuje się zaangażowania we wnioskowanie o zewnętrzne źródła finansowania realizowanych prac badawczych.

Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Gmach Elektrotechniki pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 2347615.

Bliższych informacji udziela: Dyrektor Instytutu Sterowania i Elektroniki przemysłowej, Gmach Elektrotechniki pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 2347615.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Elektryczny23

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@isep.pw.edu.pl