Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Ukończenie studiów wyższych – preferowany kierunek: informatyka. Znajomość zagadnień związanych z analizą danych i umiejętność programowania zadań przetwarzania i analizy danych. Doświadczenie dydaktyczne stanowi dodatkowy atut.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, tel. 22-621-93-12.

Bliższych informacji udziela: Sekretariat Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 08.09.2021.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Matematyki-i-Nauk-Informacyjnych34

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@mini.pw.edu.pl