Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Inżynierii Produkcji
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydatka oczekuje się posiadania szerokiej wiedzy z zakresu obróbki plastycznej do prowadzenia badań teoretycznych i doświadczalnych z obszarów związanych z obróbką plastyczną. Wymagana jest znajomość nowoczesnych metod i narzędzi oceny właściwości (mechanicznych, strukturalnych i innych). Kandydat powinien mieć udokumentowany  wskaźnikami bibliograficznymi i odnoszącymi się do publikacji naukowych w obszarze obróbki plastycznej (wsp. Hirscha wg Web of Science/Scopus min. 7). Powinien posiadać umiejętność pracy w zespole, dążenia do stałego pogłębiania wiedzy z obszaru obróbki plastycznej, prowadzenia badań, analizy wyników i przedstawiania ich w postaci publikacji naukowych, na konferencjach naukowych, a także motywację do przygotowywania nowych projektów badawczych. Wskazane jest posiadanie doświadczenia we współpracy z zakładami przemysłowymi oraz posiadanie patentów. Konieczne jest także doświadczenie w obszarze realizacji projektów badawczych o tematyce związanej z technologią obróbki plastycznej.

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w Instytucie Technik Wytwarzania, pok. 21, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, nr tel: 22 849 9797.

Bliższych informacji udziela: Dyrektor Instytutu, dr inż. Robert Cacko

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19.07.2021

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Inzynierii-Produkcji26

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na itw@wip.pw.edu.pl