asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie Geodezji  i Kartografii. Wybrani drogą konkursu kandydaci powinni uzyskać pozytywną opinię wydziałowego ciała opiniodawczo-doradczego, posiadać zainteresowania i predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej.

Od kandydatów wymagane jest w szczególności:

  • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  • biegła znajomość języka polskiego,
  • znajomość języka angielskiego, także technicznego, w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2,
  • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych,
  • znajomość zagadnień związanych z geodezją inżynieryjną, geodezyjną obsługą inwestycji, zaawansowanymi metodami analizy i opracowania wyników pomiarów geodezyjnych,
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji prac badawczych potwierdzone publikacjami w czasopismach z listy JCR;
  • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • kreatywności i umiejętność współpracy w zespole, chęć do realizacji pracy badawczej i dydaktycznej. 

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302, tel. 22 234 14 49.

Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 17.12.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Geodezji-i-Kartografii37

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na Iwona.kepa@pw.edu.pl