Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Ukończenie studiów wyższych – preferowany kierunek: matematyka lub informatyka ze specjalnością związaną z analizą danych. Znajomość zagadnień związanych z eksploracją danych, technikami wizualizacji danych, wnioskowaniem statystycznym i analizą danych.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, sekretariat@mini.pw.edu.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22.06.2022 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela Sekretariat Wydziału.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Matematyki-i-Nauk-Informacyjnych22

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@mini.pw.edu.pl