wykładowca

Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji