Wykładowca akademicki na kierunku pielęgniarstwo

uczelnia@ahe.lodz.pl
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 

OFERTA PRACY

 

UCZELNIA: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

MIASTO: Warszawa

 

STANOWISKO: Wykładowca akademicki na kierunku pielęgniarstwo

Opis stanowiska:

– prowadzenie wykładów/ćwiczeń z przedmiotów klinicznych: pielęgniarstwa w onkologii, anestezjologii, diabetologii, kardiologii, badania naukowe w pielęgniarstwie, poradnictwo w pielęgniarstwie, promocja zdrowia, leczenie żywieniowe

– promowanie prac magisterskich i licencjackich
– zaangażowanie w prace dydaktyczne, naukowe i organizacyjne kierunku; dyspozycyjność; udział w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych i/lub dydaktycznych

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

1)     Ukończone studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo lub równorzędne w zakresie nauk o zdrowiu lub nauk medycznych.

2)     Preferowane posiadanie stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu lub nauk medycznych.

3)     Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.

4)     Doświadczenie dydaktyczne.

5)     Znajomość obsługi Microsoft 365 umożliwiająca prowadzenie zajęć kontaktowych i zdalnych.

6)     Ukończone różne formy kształcenia podyplomowego mogące mieć zastosowanie w kształceniu.

Wymagane dokumenty:

a)     CV kandydata,

b)     oświadczenie, że AHE w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ustawy (art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.),

c)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru

d)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe i dydaktyczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kzagawa@ahe.lodz.pl