Wykonawca

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa projektu: 

“Przyjazne miasto. Wsparcie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wykorzystania sieci

połączeń komunikacji miejskiej w Łodzi, z uwzględnieniem aplikacji dotyczącej informacji lokalizacyjnych oraz zabytków architektury miejscowej”

Opis: Projekt w konsorcjum Uniwersytet Łódzki i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ramach konkursu “Rzeczy są dla Ludzi”. Projekt wesprze samodzielność przemieszczania się osób z dysfunkcją wzroku w przestrzeni centrum Łodzi z wykorzystaniem ogólnodostępnej komunikacji miejskiej. Jego realizacja da efekt większej inkluzji społecznej i wpłynie pozytywnie na jakość życia osób z niepełnosprawnością wzroku, co zgodne jest z Ustawą Dostępność Plus o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z systemu będą mogły korzystać wszystkie osoby za pomocą bezpłatnej aplikacji na smartfony i smartwatche dla systemów operacyjnych IOS oraz Android. Cel zostanie uzyskany poprzez montaż bezprzewodowej sieci znaczników elektronicznych  na przystankach miejskich. Niewielkie, praktycznie bezobsługowe znaczniki bateryjne, skomunikują się ze smartfonami i smartwatchami osób niewidzących i niedowidzących przy pomocy stworzonej aplikacji. Emitowany ze znaczników sygnał umożliwi osobom z dysfunkcją wzroku znalezienie przystanków. Użytkownicy aplikacji poprzez smartfony i smartwatche uzyskają wiadomość głosową dot. informacji lokalnych (np. w jakiej odległości i w jakim kierunku znajduje się przejście dla pieszych) i obiektów. Szczególnemu opisowi (tzw. audiodeskrypcji) zostaną poddane najciekawsze pod względem kulturowym budynki z danej okolicy. Aby opisy były precyzyjne, zostaną one poprzedzone badaniami okulograficznymi przestrzeni Łodzi wśród osób widzących. Z projektu będą mogli korzystać turyści i pracownicy sezonowi, ponieważ interfejs oraz treści merytoryczne aplikacji zostaną stworzone również w językach: ang., ukr. i hiszp. W myśl zasad projektowania uniwersalnego, system będzie włączony do miejskiej informacji turystycznej. Projekt będzie implementowany w mieście we współpracy z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi.  Celem zadania 2 jest przygotowanie wytycznych dla audiodeskrypcji, implementowanej w systemie, zgodnych z naturalnym sposobem percepcji dzieł architektonicznych oraz zwiedzaniem przestrzeni miejskiej. Cele te osiągnięte zostaną dzięki empirycznym badaniom okulograficznym prowadzonym w laboratorium USWPS oraz na ulicach miasta Łodzi.

Wykonawca

Instytut Psychologii
Warszawa

Zadania:

 • Realizacja badań w ramach zadania w projekcie “Przyjazne miasto”. W ramach realizacji: 
 • Planowanie i implementacja okulograficznej procedury badawczej, 
 • Zbieranie danych i koordynacja zbierania danych,
 • Preprocessing danych okulograficznych i kwestionariuszowych z wykonanych badań. 
 • Wstępne analizy statystyczne. 
 • Udział w przygotowaniu publikacji wyników badań.
   

Wymagania:

 • Tytuł magistra w Psychologii lub w naukach pokrewnych;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze: Interakcja człowieka z komputerem (HCI), okulografia, badania dziedzictwa kulturowego;
 • Gotowość do pracy w weekendy oraz poza Warszawą;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy:

 • Umowa o pracę w wymiarze 0,3 etatu na okres 10 miesięcy (16h tygodniowo);
 • Wynagrodzenie 2200 brutto brutto miesięcznie;
 • Dostęp do systemu atrakcyjnych benefitów;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dodatkowe informacje:

Termin nadsyłania aplikacji: 13 lipca 2022

Termin rozstrzygnięcia: 20 lipca 2022

Termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2022

 

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 50% oceny końcowej
 • kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym – 50%

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające w szczególności opis doświadczeń i kompetencji, o których mowa jest w treści ogłoszenia
 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej z językiem wykładowym polskim lub certyfikat językowy poświadczający kompetencje językowe z języka polskiego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8a2d8db3495a4cf797b218d712cf68bc

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.