Lektor języka angielskiego dla obcokrajowców

Studium Języków Obcych
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Forma zatrudnienia: Freelance
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Poszukujemy lektorów języka angielskiego dla obcokrajowców do prowadzenia zajęć w Studium Języków Obcych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego na wszystkich formach kształcenia realizowanych w Uczelni Vistula w wymiarze tygodniowym minimum 15 godzin;
 • udział w egzaminach ze znajomości języka angielskiego prowadzonych w Uczelni i poza nią, w tym opracowywanie materiałów egzaminacyjnych;
 • zapewnienie bieżącej działalności Uczelni w ramach posiadanych kompetencji językowych.

Nasze wymagania:

 • posiadanie co najmniej tytułu magistra filologii angielskiej/lingwistyki stosowanej lub posiadanie tytułu magistra;
 • posiadanie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w nauczaniu języka polskiego dla obcokrajowców;
 • znajomość współczesnych metod nauczania języków obcych, w tym nauczania z wykorzystaniem nowych technologii;
 • zaangażowanie w nauczanie studentów, gotowość do wprowadzania innowacji dydaktycznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy zlecenie/umowy o współpracę (B2B);
 • perspektywę rozwoju zawodowego w instytucji edukacyjnej o ogólnopolskim zasięgu;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku.

Prosimy o wysyłanie dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko na adres: vistula.hr.cv@vistula.edu.pl 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na vistula.hr.cv@vistula.edu.pl