dydaktyczne / wykładowca

  • Miejsce: Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław, Opole, Zielona Góra, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Bydgoszcz
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU MŁODZIEŻOWEGO

najstarszego Uniwersytetu kształcącego młodzież w wieku 15-19 lat

ogłasza rekrutację na stanowisko: WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO z obszaru SZTUKI FILMOWEJ I TEATRALNEJ

 

1. Wymiar czasu pracy: 4 lub 8 godzin w miesiącu (jedna lub dwie soboty od godziny 10.00-14.00)

2. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa dzieło, umowa zlecenie, faktura

3. Przewidywany czas zatrudnienia: nieokreślony.

4. Podstawowe miejsce pracy: NIE

 

Kryteria

Oferty mogą zgłaszać osoby odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. posiadanie tytułu zawodowego w obszarze SZTUKI FILMOWEJ i TEATRALNEJ

2. dorobek publikacyjny lub zawodowe doświadczenie praktyczne w obszarze SZTUKI FILMOWEJ i TEATRALNEJ

3. motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej.