instruktor

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni magistra wychowania fizycznego po Akademii Wychowania Fizycznego, na stanowisku instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, na czas określony z możliwością przedłużenia umowy, w wymiarze pełnego etatu, do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sekcji sportowych, wymagane posiadanie odpowiednich kwalifikacji wynikających z udokumentowanych uprawnień instruktorskich lub trenerskich w konkretnej dyscyplinie sportu.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę swfs.sggw.edu.pl.