kierownik

Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki

w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci

Wydział Lekarski

nr ref. AO/ 1220 – 20/2021