kierownik

Wydział Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki

w Klinice Neurologii WNoZ

Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/ 1220 – 26 /2021