Kierownik

Wydział Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/ 1220 – 27 /2021