Kierownik

Wydział Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

w Zakładzie Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/ 1220 – 29 /2021