Kierownik

Wydział Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej  

Wydział Medyczny

nr ref. AO/ 1220 – 32/2021