Kierownik

Wydział Lekarsko -Stomatologiczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

nr ref. AO/1220 – 13/2021