kierownik

Wydział Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej  

Wydział Medyczny

nr ref. AO/ 1220 – 33/2021