kierownik

Wydział Farmaceutyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

w Zakładzie Farmacji Stosowanej

Wydział Farmaceutyczny

nr ref. AO/1220 – 10/2021