Kierownik

Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik- Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki

w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 – 18/2021