Kierownik

Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki

w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Wydział Lekarski

nr ref. AO/ 1220 – 19/2021