Kierownik

Wydział Lekarsko -Stomatologiczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

nr ref. AO/ 1220 – 12 /2021