Lektor języka angielskiego do prowadzenia zajęć w trybie niestacjonarnym

Collegium Humanum

Wymagania:
– Ukończone studia neofilologiczne, lingwistyki stosowanej II stopnia, kurs CELTA bądź DELTA
– Co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim lub w nauczaniu dorosłych
– Gotowość do prowadzenia zajęć w trybie niestacjonarnym (lektoraty weekendowe)
– Mile widziany udokumentowany rozwój zawodowy: ukończenie kursów doskonalenia zawodowego, udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe

Poszukiwane kompetencje:
– Komunikatywność
– Dobra organizacja pracy własnej
– Umiejętność pracy ze studentami i słuchaczami
 
Oferujemy:
– Pracę w profesjonalnym otoczeniu, wśród doskonałych ekspertów
– Opiekę metodyka językowego
– Rozwój kwalifikacji zawodowych
– Udział w realizacji zajęć dydaktycznych pozwalających na dużą samodzielność
– Możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z oferty edukacyjnej uczelni

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae; zawierające informacje o doświadczeniu dydaktycznym
i zawodowym.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane stopnie lub stopnie naukowe

Zgłoszenia rekrutacyjne prosimy przesyłać do Dyrektor Studium Języków Obcych Collegium Humanum: 
joanna.lipinin@humanum.pl