Post-doc

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

Nazwa projektu: Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych

Projekt poszukuje odpowiedzi na pytanie o sposób funkcjonowania narcyzów grupowych – osób przekonanych, że ich grupa jest wyjątkowa i zasługuje na specjalne traktowanie – w sytuacji wyłączenia przez inne grupy. Kontakty pomiędzy różnymi kulturowo, narodowo czy ideologicznie grupami obfitują w takie sytuacje. Narcyzy grupowi interpretują je, jako zagrożenie ich grupy i reagują na nie agresywnie. Projekt zakłada obserwację procesów fizjologicznych i neuronalnych u narcyzów grupowych w sytuacji wykluczenia oraz w sytuacji wykluczenia ale po treningu uważności.

Projekt prowadzony jest w Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu w międzynarodowej współpracy z Virginia Commonwealth University w Stanach Zjednoczonych oraz Southampton University w Wielkiej Brytanii.

Projekt finansowany przez NCN nr 2017/26/A/HS6/00647 MAESTRO 9.

Post-doc

Instytut Psychologii

Poznań/Warszawa

Liczba stanowisk: 2

Zadania:

 • Analiza danych – znajomość analiz: ANOVA i analizy kontrastu, multivariate regression z analizą mediacji i moderacji, analiza ścieżek i modele strukturalne;
 • Przygotowywanie publikacji naukowych w języku angielskim;
 • Zarządzanie zespołem złożonym z Lab Managera/ów i stypendystów w superwizji Kierowniczki;
 • Organizacja spotkań labu od strony merytorycznej – zapraszanie gości i organizacja tematów;

Wymagania:

 • Posiadanie tytułu naukowego doktora psychologii/nauk społecznych (warunek konieczny w momencie podjęcia zatrudnienia) uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;
 • Doświadczenie w zakresie koordynacji badań z zakresu psychologii społecznej i/lub neuropsychologii;
 • Dobra znajomość programu SPSS (mile widziana również umiejętność analizy danych w R, MathLabie, MPlusie);
 • Znajomość psychologii społecznej (preferowane obszary: social identity, conteplative intervetions);
 • Publikacje naukowe w renomowanych czasopismach; najlepiej z zakresu psychologii społecznej/wykluczenia/neuropsychologii;
 • Doświadczenie w zakresie prezentacji danych na konferencjach naukowych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego (min. na poziomie C1 CEFR);
 • Udokumentowane doświadczenie w koordynowaniu/zarządzaniu zespołem (preferowane zarządzanie zespołem badawczym);
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologia społeczna i neuropsychologia;
 • Mile widziane doświadczenie w biznesie.

Kandydaci proszeni są o zaznajomienie się z regulacjami Narodowego Centrum Nauki (uchwały Rady NCN nr 56/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r) w zakresie warunków zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc, szczególnie kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 

 • W czasie trwania stosunku pracy, postdoc nie może być zatrudniony w ramach innej umowy o pracę u żadnego innego pracodawcy.
 • W okresie zatrudnienia post-doc nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
 • Kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim kandydata.
 • Wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 120 tys. zł rocznie. 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu;
 • Ewidencja publikacji z 5 ostatnich lat;
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu doktora (lub zaświadczenie o terminie obrony do 17 marca 2022r.) w dziedzinie psychologii/ nauk społecznych.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia;
 • Wynagrodzenie w wysokości 8300 zł brutto miesięcznie (około 5950 zł netto, 10 000 zł brutto brutto);
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 50% oceny końcowej
 • kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym – 30%
 • wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 20%

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

 

Termin nadsyłania aplikacji: 27.02.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.03.2022

Termin rozpoczęcia pracy: 17.03.2022

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Agnieszka Golec de Zavala, prof. Uniwersytetu SWPS – Kierownik projektu, Przewodniczący Komisji
 • dr Konrad Piotrowski – Członek komisji
 • dr Mariusz Zięba – Członek komisji
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji

Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Link do REGULAMINU

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cutt.ly.