Post-doc

Uniwersytet SWPS, Instytut Psychologii w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Nazwa i opis projektu badawczego:

Nazwa projektu: Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych

Projekt poszukuje odpowiedzi na pytanie o sposób funkcjonowania narcyzów grupowych – osób przekonanych, że ich grupa jest wyjątkowa i zasługuje na specjalne traktowanie – w sytuacji wyłączenia przez inne grupy.  Kontakty pomiędzy różnymi kulturowo, narodowo czy ideologicznie grupami obfitują w takie sytuacje. Narcyzi grupowi interpretują je, jako zagrożenie ich grupy i reagują na nie agresywnie. Projekt zakłada obserwację procesów fizjologicznych i neuronalnych u narcyzów grupowych w sytuacji wykluczenia oraz w sytuacji wykluczenia ale po treningu uważności. Projekt prowadzony jest w Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu w międzynarodowej współpracy z Virginia Commonwealth University w Stanach Zjednoczonych oraz Southampton University w Wielkiej Brytanii.

Zadania:

 • Prowadzenie, analiza i opis badań eksperymentalnych w tym miesięczny staż naukowy w USA
 • Organizacja i superwizja pracy międzynarodowego zespołu badawczego
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i na konferencjach naukowych

Wymagania:

 • Posiadanie tytułu doktora w dziedzinie psychologii lub nauk społecznych;
 • Minimum 1 rok doświadczenia w realizacji projektów;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii społecznej;

Kandydaci proszeni są o zaznajomienie się z regulacjami Narodowego Centrum Nauki w zakresie warunków zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc, szczególnie kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 

 • W czasie trwania stosunku pracy, postdoc nie może być zatrudniony w ramach innej umowy o pracę u żadnego innego pracodawcy.
 • W okresie zatrudnienia post-doc nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
 • Kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim kandydata.
   

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych,
  • listę publikacji – również tych w przygotowaniu,
  • listę zrealizowanych badań,
  • potwierdzenie czynnego i biernego udziału w konferencjach naukowych,
  • listę nagród i osiągnięć zwłaszcza za pracę naukową,
  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części “wymagania”.
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu doktora w dziedzinie psychologii lub nauk społecznych.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na okres 1 roku;
 • Wynagrodzenie w wysokości 8300 zł brutto miesięcznie (około 5950 zł netto);
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 50% oceny końcowej
 • kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym – 30%
 • wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 20%

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

Termin nadsyłania aplikacji: 04.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.03.2021 r.

Data rozpoczęcia projektu: 01.04.2021 r.

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Agnieszka Golec de Zavala, prof. Uniwersytetu SWPS – Kierownik projektu, Przewodniczący Komisji
 • dr Konrad Piotrowski – Członek komisji
 • dr Mariusz Zięba – Członek komisji
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji

Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.