PROFESOR lub PROFESOR UCZELNI

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska

Od kandydata oczekuje się prowadzenia badań naukowych w dziedzinie teorii sterowania i metod modelowania układów dynamicznych (z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink), w szczególności modelowania systemów z pomocą równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych rzędy całkowitego i niecałkowitego. Kandydat powinien mieć doświadczenie zawodowe w realizacji modeli analogowych stałego i zmiennego rzędu niecałkowitego. Ważnym obowiązkiem kandydata będzie dbanie o rozwój laboratoriów Zakładu Sterowania. Kandydat będzie również prowadził prace doktorskie, magisterskie i inżynierskie. Niezbędna jest dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.

Wymienione dokumenty należy składać do dnia 19.02.2021 r. w sekretariacie Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Gmach Elektrotechniki pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 2347615.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Profesor-Uczelni-Wydzial-Elektryczny3