PROFESOR UCZELNI

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

STANOWISKO: BADAWCZO-DYDAKTYCZNE, PROFESOR UCZELNI

DYSCYPLINA NAUKOWA: EKONOMIA I FINANSE

specjalność: statystyka opisowa, wnioskowanie statystyczne, zastosowanie statystyki w ekonomii.