Stażysta podoktorski (adiunkt)

Centrum Nowych Technologii UW
Uniwersytet Warszawski

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Kwantowej Informacji i Wnioskowania Statystycznego, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania.

Kierownik projektu: dr Jan Kołodyński

Numer konkursu: CeNT-10-2021

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączniku i na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.