student stypendysta

  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko studenta w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW.

Tytuł projektu: „Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie”

Kierownik projektu: dr Mateusz Baca

Numer konkursu: CeNT-49-2021

Po więcej informacji zapraszamy na  stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dpopovic@cent.uw.edu.pl