Stypendysta/ka

Uniwersytet SWPS w Warszawie, Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Nazwa i opis projektu badawczego:

Projekt badawczy pt. „Rola Językowych Markerów Sprawczości w Mobilizacji Działań Kolektywnych”, grant NCN (OPUS 19), 2020/37/B/HS6/02587 (2021-2024)”, finansowany ze środków NCN.

Opis projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-03-16pfoa/streszczenia/479716-pl.pdf

Zadania:

Stypendystka/stypendysta będzie odpowiedzialna/-y za:

 • Przygotowanie narzędzi do analiz językowych w środowisku Python
 • Zebranie korpusów do analiz i analizę korpusów językowych
 • Statystyczną analiza danych i  opisanie wyników badań w postaci raportu
 • Archiwizację danych w projekcie
 • Przygotowanie publikacji naukowych
 • Wsparcie realizacji projektu
   

Wymagania:

 • Jest studentem studiów:pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; lub uczestnikiem studiów doktoranckich; lub doktorantem w szkole doktorskiej.
 • Posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Posiada bardzo dobre umiejętności w programowaniu w Python i R
 • Ma doświadczenie w analizach korpusów językowych
 • Ma doświadczenie pracy w projektach badawczych
 • Wykazuje zainteresowanie tematem badawczym przedstawionego projektu
 • Ma w dorobku publikacje naukowe
 • Posiada bardzo dobrą znajomość środowisk Github i DataLad

Oferujemy:

 • Umowa o finansowanie stypendium , przez okres 46  miesięcy
 • Stypendium Narodowego Centrum Nauki w wysokości 5000 PLN płatne miesięcznie
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów

Wymagane dokumenty:

 • CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego i doświadczenia badawczego oraz list motywacyjny uzasadniający przydatność swojej osoby na to konkretne stanowisko.

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej);
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej);
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej);

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

Termin nadsyłania aplikacji: 14.03.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.03.2021

Termin rozpoczęcia pracy:  1.04.2021

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr Magdalena Formanowicz – Kierownik Projektu, Przewodniczący Komisji
 • dr hab Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof.SWPS – Członek Komisji
 • dr Marta Witkowska – Członek Komisji
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl,