adiunkt post-doc

Wydział Nauk Historycznych UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW: Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

INSTITUTION: Institute of Archaeology, Faculty of Historical and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

STANOWISKO: post-doc (etat badawczy)

POSITION: post-doc (research position)

DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia

ACADEMIC DISCIPLINE: archaeology

DATA OTWARCIA KONKURSU I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.05.2021- 30.06.2021

DATE OF POSTING AND PERIOD FOR SUBMITTING APPLICATION:31.05.2021- 30.06.2021

W ramach zatrudnienia pracownik będzie realizował zadania projektu NCN Sonata pt. “Gospodarka rynkowa czy orientalny bazar? Charakter rzymskiej ekonomii na podstawie dystrybucji amfor w Italii” (nr: 2019/35/D/HS3/02142), kierowanym przez dr Paulinę Komar. Do zadań zatrudnionego będzie należało:

–                     stworzenie modelu agentowego reprezentującego teoretyczną dystrybucję rzymskich amfor w Italii z wykorzystaniem sieci transportowej Orbis i wynikających z niej kosztów transportu

–                     przeprowadzenie symulacji w celu przetestowania zalożeń teoretycznych

–                     analiza symulowanych wyników i porównanie z rzeczywistymi danymi archeologicznymi

–                     raportowanie techniczne o wykonanej pracy

–                     wkład w publikację wyników projektu symulacyjnego

 

DESCRIPTION

The scientist will be work in NCN project  “Market economy or oriental bazaar? The nature of Roman economic activities as seen through the distribution of amphoras in Italy”, directed by Dr. Paulina Komar. The person will be responsible for:

–                     creation of an agent-based model representing theories of the distribution of Roman amphorae in Italy

–                     incorporation of the Orbis transport network and transport costs derived from it

–                     experiment design for testing theories

–                     analysis of simulated outputs and comparison with archaeologically observed amphora data

–                     technical reporting on the work progress

–                     contribution to publication of simulation project results.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na b.dzbik@uksw.edu.pl