profesor badawczo-dydaktyczny

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł profesora nauk ekonomicznych. Ponadto kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy badawczej (publikacje naukowe) oraz dydaktycznej. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu grantami naukowymi.

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Łukasiewicza 17, pok.103, 09-400 Płock lub w formie elektronicznej na adres e-mail: dyrektor.knes@pw.edu.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (24)3672126,  723 094 049.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Profesor-Kolegium-Nauk-Ekonomicznych-i-Spolecznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dyrektor.knes@pw.edu.pl