Asystent badawczo-techniczny

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa projektu: 

“Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”

Opis: 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucania nieprawdziwych twierdzeń medycznych i teorii spiskowych zakresie szczepień (medyczny fake news). Odchodzenie od szczepień skutkuje rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, co wywołuje skutki medyczne (koszty leczenia), społeczne i gospodarcze (koszty zwolnień lekarskich, koszty absencji w pracy). Decyzje o szczepieniu podejmowane są nie tylko poprzez kontakt z lekarzem, ale również na podstawie informacji uzyskanych w Internecie. Projekt zbada jak poczucie kontroli może przełożyć się na mechanizmy podejmowania decyzji oraz ograniczenia wiary w antynaukowe teorie spiskowe i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych tak, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim będzie spadek liczby odmów szczepień. 

Projekt finansowany jest przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (okres realizacji grantu: 2021–2023 )

Asystent badawczo-techniczny

Instytut Psychologii
Wrocław/Warszawa

Zadania:

Analiza literatury psychologicznej pod kątem roli poczucia kontroli w zachowaniach prozdrowotnych i zmiany postaw potencjalnie aplikowalnych do problematyki szczepień
Realizacja procedur badawczych 
Dokonywanie analiz statystycznych wyników uzyskiwanych przez poszczególne zespoły badawcze (w ramach potrzeb zgłaszanych przez kierowników tych zespołów)
Regularny i aktywny udział w seminariach roboczych odbywających się w Warszawie 

Wymagania:

Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku Psychologia lub innych pokrewnym 
Ponad 4 lata doświadczenia w realizacji projektów badawczych;
Biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego;
Biegła znajomość programu SPPS i AMOS
Biegłość w zakresie zaawansowanych metod statystycznych
Biegłość w używaniu platformy Qualtrics
Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanymi z poczuciem kontroli i teoriami antynaukowymi/spiskowymi
Doświadczenie w realizacji badań dotyczących motywacyjnej roli poczucia kontroli oraz teorii spiskowych i antynaukowych, udokumentowane publikacjami.

 

Oferujemy:

Umowę o pracę na pół etatu
Wynagrodzenie w wysokości 3650  zł brutto brutto miesięcznie
Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
Wymagane dokumenty:

CV naukowe zawierające w szczególności:
o   opis osiągnięć naukowych,

o   listę publikacji,

o   listę nagród i osiągnięć za pracę naukową,

o   opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań.

kopia dyplomu magistra Psychologii lub pokrewnym 
Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

osiągnięcia naukowe – 10% oceny końcowej
kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym – 70%
wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 20%
Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: 

Termin nadsyłania aplikacji: 02.12.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 03.12.2021

Termin rozpoczęcia pracy: 06.12.2021

 

Skład Komisji Konkursowej:

prof. dr hab. Dariusz Doliński – Przewodniczący Komisji

dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek komisji

dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS –  Członek komisji

dr hab. Michał Bilewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego – Członek komisji 

Anna Zając Pracownik działu ZKL, Sekretarz Komisji

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV zawierające w szczególności opis doświadczeń i kompetencji, o których mowa jest w treści ogłoszenia, za pośrednictwem przycisku formularza https://cutt.ly/fTCmhOU

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cutt.ly.